Audit

Încă de la infiinţare, în 2001, Societatea MID Consulting a devenit membră a Camerei Auditorilor din Romania (CAFR). Activitatea noastră de audit se conformează întrutotul Standardelor Internaţionale de Audit, de Contabilitate şi celor de Raportare Financiară.

Într-un departament cuprinzând 8 persoane, dintre care 4 auditori autorizaţi, domeniile de audit vizate sunt:

  • auditul entităţilor aflate sub incidenţa Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
  • auditul sistemelor informatice;
  • audit al situaţiilor financiare;
  • audit intern;
  • consolidarea conturilor;
  • auditul conturilor consolidate;
  • auditul operatiunilor financiare (fuziuni, tranzacţii, grant-uri);
  • auditul entităţilor aflate sub incidenţa Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

În anul 2005, portofoliul nostru includea 43 de misiuni de audit în domenii foarte variate de activitate, precum comerţ, industrie, publicitate, servicii medicale, construcţii.

înapoi