Evaluare

Începând cu anul 2003, datorită creşterii numărului de investiţii în România în domeniile imobiliar, IT, industrie şi comerţ, departamentul nostru de evaluare a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă.

Experienţa acumulată în cei 6 ani de când suntem membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din Romania ANEVAR ne recomandă ca evaluatori de:

 • întreprinderi;
 • imobiliare;
 • bunuri mobile;
 • active necorporale (software);

Incepand cu anul 2004 am adoptat şi pus în aplicare Standardele Internaţionale de Evaluare. Aceasta face ca rapoartele noastre să fie bine fundamentate şi usor de înţeles.

Pentru lucrări cu grad sporit de dificultate, cei 6 profesionisti--dintre care 4 evaluatori autorizaţi--întreţin o continuă colaborare şi cu alţi specialişti din diverse domenii solicitate: ingineri constructori, specialişti în agricultură, consultanţi IT etc.

Activitatea de consultanţă pentru studii de fezabilitate, planuri de afaceri, investiţii este de asemenea parte din acest departament. Specialiştii noştri elaborează studii de fezabilitate şi analize primare ale proiectelor de investiţii de constituire de noi capacităţi (surse de venituri) sau de dezvoltare de capacităţi existente, care au ca sursa de finanţare capitaluri proprii şi/sau capitaluri atrase (linii de creditare, împrumuturi bancare), prin:

 • fundamentarea condiţiilor tehnico-economice de realizare;
 • analiza impactului condiţiilor de finanţare;
 • evaluarea performanţelor preliminare;
 • analiza factorilor de risc economic.

O altă activitate inclusă în acest departament constă în:

 • realizarea planurilor de afaceri pentru proiecte noi sau în curs, cu finanţare din capitaluri proprii şi/sau atrase;
 • evaluarea performanţelor economice previzionate;
 • verificarea capacităţii de absorbire a obligaţiilor financiare (inclusiv analiza condiţiilor de reeşalonare a plăţilor pentru întarzierile la rambursarea creditelor).

Echipa noastră este întregită prin prezenţa consultantului de investiţii autorizat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, specialist în piaţa de capital.

înapoi