MID CONSULTING

AUDIT FINANCIAR.  EXPERTIZA CONTABILA.  CONSULTANTA FISCALA.

CONTACTATI-NE


MID CONSULTING


MID CONSULTING S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1992 și este o societate privată, de tip comercial, cu capital integral românesc. Echipa de lucru a fost formată pe parcursul unei perioade de peste 20 de ani și a consemnat o stabilitate deosebită a membrilor. Timpul a făcut ca echipa să se cunoască foarte bine și să poată răspunde în mod complet și complex problemelor apărute în activitatea societății. În termeni simpli, societatea noastră depune toate eforturile posibile pentru a asigura succesul clienților. Noi promovăm ideile inovatoare și curajoase pe care se bazează adevărata reușită. Aceasta se rezumă la muncă asiduă, atenție la fiecare detaliu, răspunsuri rapide și anticiparea dezvoltării înainte ca ea să devină proiect.

 

În mod deosebit, ne dorim să fim implicați în afacerea dumneavoastră încă de la început, în intenția de a vă clarifica intențiile și obiectivele pe termen scurt, dar și în orizontul îndepărtat de timp și pentru a vă putea asigura cele mai bune sfaturi pentru a transforma proiectele în realitate.

 

Legătura dintre echipa noastră și clienți este foarte puternică deoarece reușim să personalizăm serviciile realizate pe proiectele, necesitățile, stilul și ambițiile acestora. În acest sens, întâlnirile și discuțiile sunt foarte deschise, creându-se o atmosferă favorabilă comunicării și dezvoltării realțiilor de afaceri.

 

Calitatea serviciilor oferite de MID Consulting S.R.L. este influențată în mod esențial de profesionalismul angajaților săi. Astfel, în cadrul companiei se acordă o importanță deosebită selectării, instruirii și monitorizării permanente a personalului alcătuit din:

 

În vederea îndeplinirii misiunii declarate, MID CONSULTING S.R.L. a implementat un sistem de management al calității, în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2008, sistem certificat de către SRAC Cert în aprilie 2009. Certificarea unui sistem de management se bazează pe rezultatele auditurilor și dă încredere clienților în ceea ce privește intervenția sistematică a unei terțe părți competente.

 

1. Audit

Societatea MID Consulting a devenit membra a Camerei Auditorilor din Romania – CAFR de la infiintarea acesteia in 2001.

In cadrul departamentului de audit activeaza 8 persoane dintre care 4 sunt auditori autorizati.

Domeniile de audit in care activeaza societatea sunt:

Audit al situatiilor financiare

Consolidarea conturilor

Auditul conturilor consolidate

Auditul operatiunilor financiare (fuziuni, tranzactii, grant-uri)

Auditul entitatilor aflate sub incidenta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Societatea respecta Standardele Internationale de Audit, Standardele Internationale de Contabilitate si Standardele Internationale de Raportare Financiara.


2. Fuziuni, divizari, lichidari

Activitatea departamentului de fuziuni, divizari, lichidari este cea mai complexa deoarece solicita atat cunostinte din domeniul evaluarilor cat si din domeniul financiar-contabil astfel incat clientul sa primeasca cea mai rapida si profesionista solutie.

Lucrarile sunt realizate prin intelegerea perfecta a obiectivelor clientilor si oferirea unor solutii complete si personalizate.

 

3. Contabilitate si expertize contabile

Mid Consulting ofera servicii de contabilitate si de expertiza contabila, pornind de la principiul ca pentru client este important sa se poata concentra asupra conducerii si dezvoltarii afacerilor firmei sale, sa faca ceea ce el se pricepe mai bine sa faca. De aceea este important sa aiba alaturi pe cineva pe care se poate baza ca il va ajuta in problemele de contabilitate si de expertiza contabila.

Astfel, Mid Consulting elaboreaza pentru clientii sai expertize financiare si contabile a intreprinderilor si lucrari de evidenta contabila, personal si salarizare.

Acest departament este cel mai vechi din cadrul MID Consulting. Celelalte departamente au fost create ca raspuns la cresterea complexitatii economiei nationale precum si a necesitatilor clientilor care isi doreau un consultant care sa le ofere aceeasi calitate a serviciilor pentru intreaga gama de servicii financiare.


MID CONSULTING S.R.L. are o mare experiență în domeniul auditului financiar, expertizelor contabile și a consultanței fiscale.

 

În ultimii doi ani, orientarea autorităților publice, responsabile de gestionarea fondurilor europene, în spre contractarea de experți externi a devenit din ce în ce mai evidentă. Acest lucru a fost determinat, pe de-o parte de insuficiența personalului calificat în domeniile specifice propunerilor de proiecte și pe de altă parte de necesitatea asigurării unui proces de evaluare transparent, care să suțină utilizarea eficientă a fondurilor nerambursabile și să întărească încrederea solicitanților în realizarea corectă a procesului de evaluare și selecție. În acest sens, societatea noastră a venit în sprijinul autorităților publice, ori de câte ori a fost necesar, punând la dispoziția acestora echipe de experți evaluatori, calificate pentru desfășurarea unui asemenea proces.

 

MID CONSULTING a participat la procesul de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul Programului Operațional Sectorial-Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, Axa III, Domeniul Major de Intervenție 3, Operațiunea 3.3.1 – Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate și a altor aplicații electronice pentru managementul afacerilor (Apelul 2) și Operațiunea 3.3.2 – Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerț electronic și a altor soluții electronice pentru afaceri (Apelul 2), participând la realizarea unui număr de 900 de evaluări de proiecte depuse la sediul Ministerului pentru Societatea Informațională, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale.

 

Având în vedere aceste aspecte, considerăm că este esențial să identificați un partener de încredere, cu o experiență bogată în domeniu, care prin calitatea serviciilor prestate și informațiile de care dispune să poată susține în mod constructiv demersurile dumneavoastră orientate în spre asigurarea unui proces calificat și transparent de accesare și gestionare a unor finanțări nerambursabile.

 

În speranța unei colaborări viitoare, vă stăm la dispoziție pentru alte detalii suplimentare sau eventuale neclarități și vă asigurăm de întreaga noastră considerație!