MID CONSULTING

AUDIT FINANCIAR.  EXPERTIZA CONTABILA.  CONSULTANTA FISCALA.

CONTACTATI-NE

 

Proiect MID Consulting

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020


AXA PRIORITARĂ 2

ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII


PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.2.

SPRIJINIREA CREĂRII ȘI EXTINDEREA CAPACITĂȚILOR AVANSATE DE PRODUCȚIE ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI

 

TITLUL PROIECTULUI:


Dezvoltarea activității societății MID CONSULTING SRL prin creșterea capacității de cazare și furnizarea de servicii inovative în domeniul turismului

 

DENUMIREA BENEFICIARULUI:


MID CONSULTING SRL
Strada Vasile Lucaci, Nr. 10, Sector 3, Municipiul București, România
Telefon: (+40) 213 216 823; (+40) 213 216 824, Fax: (+40) 213 216 801
E-mail: office@midconsulting.ro, Web: www.midconsulting.ro
Persoană de contact: Drulă Mihai – Manager de proiect

 

SCOPUL PROIECTULUI:


Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea societații MID CONSULTING SRL și creșterea competitivității acesteia prin realizarea unei investiții inițiale pentru sporirea capacității de cazare și de furnizare a unor servicii inovative în domeniul turismului, achiziționarea de lucrări de construcții necesare în vederea construirii unei unități turistice cu funcțiuni de cazare, dotarea acesteia în conformitate cu standardele, normele metodologice și legislația incidentă în vigoare pentru încadrarea în categoria pensiunilor cu patru margarete, dezvoltarea, respectiv implementarea la nivelul acesteia a unor soluții moderne în domeniul turismului care să genereze o inovație de produs/serviciu și proces, precum și prin participarea la activități de internaționalizare, desfășurarea de activități de certificare a unor sisteme de management și/sau a unui produs/serviciu/proces, achiziționarea de echipamente TIC și de active necorporale necesare în vederea desfășurării activității turistice.

 

Scopul investiției se află în deplină corespondență și contribuie, în mod direct, la îndeplinirea obiectivului specific al Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii” și al Priorității de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” întrucât prin intermediul acțiunilor întreprinse la nivelul proiectului se urmărește consolidarea poziției pe piața a întreprinderii MID CONSULTING SRL într-unul dintre domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile Regionale de Dezvoltare, respectiv domeniul turismului, cod CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată. Mai mult, ca urmare a implementării proiectului de investiții se va menține numărul mediu de salariați înregistrat la nivelul anului 2016, vor fi create noi locuri de muncă, inclusiv pentru persoane defavorizate, și va fi îmbunătățită capacitatea de asigurare la nivelul societății a unei valorificări eficiente a resurselor prin iluminarea la interior și la exterior cu leduri și senzori de mișcare, respectiv prin achiziționarea unui sistem de recuperare a apelor meteorice, a unei centrale termice cu randament ridicat, a unui sistem de microcogenerare de înaltă eficiență, a unei microstații de epurare biologică și a unor panouri solare în vederea utilizarii acestora ca sursă de energie regenerabilă.


OBIECTIVELE SPECIFICE:


  1. Dezvoltarea societății și creșterea competitivității acesteia prin realizarea unei investiții inițiale care să conducă la sporirea capacității de cazare și de furnizare a unor servicii inovative în domeniul turismului și achiziționarea de lucrari de construcții în vederea construirii unei unități turistice la adresa din Str. Șoimului, Nr. 10, numar cadastral 26021, Bușteni, județul Prahova, România. Cladirea va fi formată dintr-un imobil existent cu un regim de înalțime de D+P, pentru care va fi schimbată destinația din locuință în club-centru wellness, un corp nou care va avea un regim de înalțime de D+P+2E+M și un corp de legătura între cele două cu un regim de înălțime de P, va avea un numar de 15 camere de cazare, din care 10 camere duble și 5 apartamente, spații de primire/acces, spații tehnice, spații conexe pentru turiști, pentru personal și pentru activitatea de bază, spații de depozitare și spații administrative, spații de cazare pentru personalul auxiliar, din care 2 camere duble și 1 apartament la mansardă ș.a., va fi izolată termic, iluminată cu leduri la interior și la exterior, cu senzori de mișcare și va fi prevazută cu sistem de recuperare a apelor meteorice, cu central termică cu randament ridicat, sistem de microcogenerare de înaltă eficiență, microstație de epurare biologică și panouri solare în vederea utilizarii acestora ca sursă de energie regenerabilă. Dotările aferente vor fi specifice domeniului în care societatea își va desfășura activitatea și vor respecta standardele și normele metodologice necesare în vederea încadrării pensiunii în categoria unităților turistice de cazare cu patru margarete.

  2. Achiziționarea în cadrul proiectului de echipamente TIC și active necorporale necesare desfășurării activității de turism, realizarea unui website de prezentare a pensiunii, care sa integreze un modul de plasare și confirmare a rezervărilor, precum și un modul de plată on-line – instrument de comercializare on-line, adaptat pentru vizualizare pe smartphone, respectiv achiziționarea și implementarea la nivelul pensiunii a unor sisteme software de gestiune pensiune, restaurant și club-centru wellness prin intermediul cărora se va urmări tot fluxul de lucru, se vor gestiona stocurile, se vor genera bazele de date cu clienții pensiunii și rapoarte statistice referitoare la aspectele afacerii, soluție care ar urma să genereze o inovație de produs/serviciu și proces la nivelul societății MID CONSULTING SRL. De asemenea, prin intermediul unui concept inovativ de turism, care stă la baza proiectului de investiții și pentru care am încheiat acorduri de parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, cu Centrul de Diagnostic si Tratament Provita și cu Doctor în Științe Medicale Carniciu Simona – Medic diabet, nutriție și boli metabolice, ne vom orienta și ne vom concentra atenția pe două teme principale care definesc caracterul inovativ al serviciilor oferite, respectiv pe produse alimentare sigure, accesibile și optimizate nutrițional și îmbătrânire sănătoasă, stil de viață și sănătate publică.

  3. Creșterea competitivității societății MID CONSULTING SRL pe piața serviciilor de turism din zona Valea Prahovei prin participarea la activități de internaționalizare, desfășurarea de activități de certificare a unor sisteme de management și/sau a unui produs/serviciu/proces, precum și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin menținerea numărului mediu de angajați înregistrat la nivelul anului 2016 și crearea unui numar de 7 (șapte) noi locuri de muncă, din care minim 2 (două) pentru persoane aparținând categoriilor defavorizate. Toate activitățile aflate în legatură directă cu acest obiectiv specific vor fi realizate cu respectarea principiilor egalității de șanse.

 

REZULTATELE:


  1. Investiție inițială într-o clădire nouă cu o suprafață construită desfășurată de aproximativ 1.550 m2, în care societatea își va desfășura activitatea specifică codului CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, construită la adresa din Str. Șoimului, Nr. 10, număr cadastral 26021, Bușteni, județul Prahova, România. Clădirea va fi formată dintr-un imobil existent cu un regim de înălțime de D+P, pentru care va fi schimbată destinația din locuință în club-centru wellness, un corp nou care va avea un regim de înălțime de D+P+2E+M și un corp de legătură între cele două cu un regim de înălțime de P, va avea un număr de 15 (cincisprezece) camere de cazare, din care 10 (zece) camere duble și 5 (cinci) apartamente, spații de primire/acces, spații tehnice, spații conexe pentru turiști, pentru personal și pentru activitatea de bază, spații de depozitare și spații administrative, spații de cazare pentru personalul auxiliar, din care 2 (două) camere duble și 1 (un) apartament la mansarda ș.a., va fi izolată termic, iluminată cu leduri la interior și la exterior, cu senzori de mișcare și va fi prevăzută cu system de recuperare a apelor meteorice, cu centrală termică cu randament ridicat, sistem de microcogenerare de înaltă eficiență, microstație de epurare biologică și panouri solare în vederea utilizării acestora ca sursă de energie regenerabilă. Dotările aferente vor fi specifice domeniului în care societatea își va desfășura activitatea și vor respecta standardele și normele metodologice necesare în vederea încadrării pensiunii în categoria unităților turistice de cazare cu patru margarete.

  2. Echipamente TIC și active necorporale necesare desfășurării activității de turism achiziționate în cadrul proiectului, website de prezentare a pensiunii realizat, care să integreze un modul de plasare și confirmare a rezervărilor, precum și un modul de plată on-line – instrument de comercializaare on-line, adaptat pentru vizualizare pe smartphone, respectiv achiziționarea și implementarea la nivelul pensiunii a unor sisteme software de gestiune pensiune, restaurant și club-centru wellness prin intermediul cărora se va urmări tot fluxul de lucru, se vor gestiona stocurile, se vor genera bazele de date cu clienții pensiunii și rapoarte statistice referitoare la aspectele afacerii, soluție care ar urma să genereze o inovație de produs/serviciu și proces la nivelul societății MID CONSULTING SRL. Dezvoltarea unui concept inovativ de turism, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, Centrul de Diagnostic și Tratament Provita și Doctor în Științe Medicale Carniciu Simona – Medic diabet, nutriție și boli metabolice, care să urmărească și să abordeze doua teme principale precum produse alimentare sigure, accesibile și optimizate nutrițional și îmbatrânire sănătoasă, stil de viață și sănătate publică.

  3. Competitivitate crescută a societății MID CONSULTING SRL pe piața serviciilor de turism din zona Valea Prahovei ca urmare a participărilor la activitățile de internaționalizare, desfășurării activităților de certificare a unor sisteme de management și/sau a unui produs/serviciu/proces, respectiv condiții de viață îmbunătățite pentru comunitățile locale și regionale ca urmare a menținerii numărului mediu de angajați înregistrat la nivelul anului 2016 și creării unui numar de 7 (șapte) noi locuri de muncă, din care minim 2 (două) pentru persoane aparținând categoriilor defavorizate, cu respectarea principiilor egalității de șanse.

 

DATA DE ÎNCEPERE:


01.01.2017 (31.08.2018 – semnarea contractului de finanțare)

 


PERIOADA DE IMPLEMENTARE:


44 luni, respectiv între data de 01.01.2017 și data de 30.08.2020 (această perioadă cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare)

 


VALOAREA TOTALĂ:


Valoarea totală a proiectului de investiții este de 7.391.096,76 Lei, din care 3.670.083,26 Lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și 647.661,75 Lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și/sau facebook.com/inforegio.ro.

 

Proiect MID Consulting